cs
Registrace
Zákaznická
samoobsluha
Nejčastější
otázky
Naše

novinky

Pre-Paid a Post-Paid

V rámci mýtného systému si můžete vybrat ze dvou režimů:

Režim “Na kredit“ (Pre-Paid)

Režim Pre-Paid (Na kredit) je určen malým a středním dopravcům, kteří se nechtějí vázat robustní smluvním vztahem, podnikají mezinárodní přepravu méně frekventovaně nebo nepravidelně, nechtějí si vyřizovat administrativně náročnejší bankovní záruku a chtějí mít celkové výdaje za mýto pod kontrolou v rámci předem pevně stanoveného limitu.

Režim “Na fakturu“ (Post-Paid)

Režim Post-Paid (Na fakturu) je určen středním a velkým dopravcům, kteří podnikají mezinárodní přepravu pravidelně, najíždí velké vzdálenosti, dávají přednost platbám až po užití služby.

Mezi hlavní výhody režimu platby mýtného Pre-Paid (Na kredit) patří:

  • V režimu Pre-Paid není potřeba mít bankovní záruku (bez scoringu)
  • Možnost osobního jednoduchého vyřešení na obchodních místech
  • Vlastní volba výše kreditu pro placení mýta
  • Snadná správa dobití kreditu – díky zákaznickému portálu a zákaznických míst máte možnost si sami kdykoliv navýšit kredit pro danou palubní jednotku
  • Automatické upozornění na nízký kredit v dostatečném předstihu – minimalizace rizika placení pokut
CHCI PRE-PAID

Mezi hlavní výhody režimu platby mýtného „Post-Paid“ (Na fakturu) patří:

  • Přehled registrovaných vozidel pod jedním mýtným účtem
  • Není potřeba sledovat výši kreditu po jednotlivých vozidlech
  • Přehledná fakturace za jednotlivé mýtné domény s možností jedné platby v měně kterou si dopravce zvolí jako svoji zúčtovací měnu
CHCI POST-PAID