cs
Registrace
Zákaznická
samoobsluha
Nejčastější
otázky
Naše

novinky

Nejčastější otázky

Co je to EETS?

EETS je zkratkou z anglického European Electronic Toll Service. V překladu Evropská služba elektronického mýtného. EETS představuje rozšíření způsobů, jak lze hradit mýtné v jednotlivých členských zemí Evropské unie. Zavádí možnost, aby komerční společnosti (poskytovatelé mýtných služeb EETS) při splnění potřebných podmínek v jednotlivých zemích poskytli dopravci svou palubní jednotku EETS OBU. Ta je funkční ve všech zemích, kde je poskytovatel mýtných služeb EETS akreditován, a zajišťuje správný výběr mýtného. Dopravce tak může na základě jedné smlouvy s poskytovatelem mýtných služeb EETS používat v těchto zemích jednu EETS OBU. Mýtné hradí tomuto poskytovateli mýtných služeb EETS, který odvádí poplatky národnímu provozovateli elektronického mýtného systému.

Je mýtné v režimu EETS stejné, jako u národních poskytovatelů?

Výše mýtného je vždy stejná. Ať už jezdíte na základě registrace u národního provozovatele mýtného systému, nebo v režimu EETS, vztahují se na vás stejné sazby mýtného. Při provozování vozidla můžete ušetřit zejména čas, neboť provozujete vozidlo s jednou palubní jednotkou, na základě smlouvy s jedním partnerem.

Vyplatí se mi přejít na evropské mýtné EETS?

Určitě ano, pro ty, kteří realizují medzinárodní přepravu.

Vlastním OBU jednotku národního poskytovale Mýtných služeb. Musím ji vyměnit?

Ano, pokud chcete využít výhod EETS, musíte mít palubní jednotku poskytovatele mýtných služeb EETS. V případě služby Toll&More vám poskytneme spolehlivou jednotku jednoduchou na obsluhu i podporu při jejím nastavení. Po registraci si ji můžete vyzvednout osobně na obchodním místě, nebo vám ji zašleme na poštovní adresu kurýrní službou.

Co dělat se starou OBU jednotkou?

Díky Toll&More získáte palubní jednotku EETS OBU, která zajistí správnou úhradu mýtného v České republice, a ve Slovenské republice. EETS OBU jednotky pro tyto trhy tedy můžete v souladu s pravidly národních poskytovatelů mýtných služeb EETS v těchto zemích vrátit (většinou je to možné na obchodních místech, nebo lze EETS OBU odeslat zpět poštou – pozor, vždy řádně zabalenou, aby byla chráněna proti poškození při transportu). Národní poskytovatel mýtných služeb vám poté v souladu se svými obchodními podmínkami vrátí depozit a v případě Pre-Paid režimu i nespotřebované mýtné.

Co znamená Pre-Paid režim placení mýtného?

Jde o nejjednodušší způsob placení mýtného, které používají zejména menší dopravci. Mýtné si jednoduše dobíjí formou kreditu, podobně jako u dobíjecích karet na mobilní volání. U Toll&More dobijete kredit na úhradu mýtného a můžete jezdit.

Kdo bude u Toll&More mým smluvním partnerem?

Smluvním partnerem je společnost PaySystem, s.r.o.

Kdo mi vystaví daňový doklad za projeté mýtne?

Daňový doklad ve sjednané frekvenci (můžete ji nastavit v zákaznické samoobsluze) vystaví společnost PaySystem, s.r.o. Faktura obsahuje informace o projetém mýtném ve stanoveném období a informaci o zbývajícím kreditu, který evidujeme u vašeho zákaznického účtu.

Pozná řidič, že mu dochází nebo došel předplacený kredit na úhradu mýtného?

Ano, informaci o docházejícím kreditu signalizuje palubní jednotka EETS OBU zvukovým signálem i světelným signálem na displeji.

Jak mohu dobít kredit na zákaznický účet?

Prostředky na zákaznický účet lze doplnit v hotovosti, bezhotovostním bankovním převodem nebo platební kartou (online v zákaznickém portálu nebo na některém z obchodních míst). Detailní informace naleznete v zákaznickém portálu.

Odeslal jsem na zákaznický účet peníze na doplnění kreditu. Za jak dlouho se projeví doplnění v palubní jednotce?

Všechny platby jsou zpracovány bez zbytečného odkladu. V případě úhrady kreditu platební kartou (případně v hotovosti na obchodním místě) se zvýší zůstatek na zákaznickém účtu takřka okamžitě. V případě úhrady bankovním převodem je nutné počítat s lhůtami na připsání prostředků na účet, které může trvat i 2-3 pracovní dny. V tomto případě doporučujeme konzultovat lhůty s bankou a následně zkontrolovat připsání prostředků na zákaznický účet v zákaznickém portálu.

Jak vím zda můj kredit je dostatečný?

Palubní jednotka signalizuje stav kreditu, pokud je zelená vše je pořádku. Oranžová znamená že kredit (bankovní zaruka) nepostačuje na pokrytí/platbu za mýtné. Červená znamená blokaci, není možné pokračovat v jízdě. Vše je podrobně popsané v EETS OBU manuálu, který je součástí balení EETS OBU.

Jak mohu podat reklamaci a co by měla obsahovat?

Reklamaci můžete podat v zákaznické samoobsluze nebo na kontaktním místě. Použijte reklamační formulář, který je umístěn na zákaznickém portálu, reklamace musí obsahovat vaše identifikační údaje včetně popisu nesrovnalosti.